Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Informácia o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ .....................pridané dňa 25.6.2015

Mesto Nové Mesto nad Váhom schválilo na MsZ dňa 23.6.2015 VZN č. 5/2015 o zriadení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12 so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1674/10.
Viac info


Prevádzka počas letých prázdnin.......................................pridané dňa 22.6.2015


Oznamujeme Vám, že prevádzka materských škôl v čase letných prázdnin je pre prihlásené deti zabezpečená nasledovne :


JÚL od 1.7. do 31.7.2015
Otvorená MŠ Ul.Dibrovova + deti z MŠ Ul.Hviezdoslavova, Ul. J.Kollára č.4 a Ul.Hurbanova
Otvorená
MŠ Ul.J.Hollého + deti z MŠ Ul.Poľovnícka a Ul.J.Kollára č.25

AUGUST od 3.8. do 31.8.2015
Otvorená MŠ Ul.Poľovnícka + deti z MŠ Ul.J.Kollára č.25, MŠ Ul.J.Kollára č.4 aŠ Ul.Hurbanova
Otvorená MŠ Ul.Hviezdoslavova + deti z MŠ Ul.J.Hollého a MŠ Ul.Dibrovova

Súhlas zriaďovateľa
tu

Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné
príjemne strávené chvíle letných prázdnin.
Prevzatie rozhodnutí
................................................................................................pridané dňa 13.4.2015

Oznamujeme rodičom, že v termíne od 27.4.2015 do 29.4.2015 (vrátane) v čase od 10,00 do 12,00 hod. sa vydávajú rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v elokovanom pracovisku v ktorom boli s deťmi na zápise.


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2015/2016 .....................................pridané dňa 13.1.2015

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 23. - 25. februára 2015 čase od 10.00 do 16.00 hod
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č.4. dozvedieť sa viac


Prevádzka počas vianočných prázdnin...............................pridané dňa 12.12.2014

Oznamujeme rodičom, že materské školy budu zatvorené od 20.12.2014 do 6.1.2015 vrátane. Prevádzka materských škôl začína 7.1.2015.

Kolektív Materskej školy v Novom Meste nad Váhom Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov s Vašimi deťmi a do Nového roka 2015 veľa zdravia.Kurz korčuľovania .........................................................pridané dňa 16.10.2014

Materská škola organizuje aj v tomto školskom roku kurz korčuľovania
v termíne
od 24.11.-28.11.2014.
V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky.
viac


Plavecký kurz október 2014.............pppridané dňa 30.9.2014

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin v mesiaci október 2014 pre Vaše deti plavecký kurz. V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa u triednej pani učiteľky. Dozvedieť sa viac


Začiatok školského roka 2014/2015
....................................pppridané dňa 25.8.2014

Riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom, že nový školský rok sa začína 2.septembra 2014 t.j.v utorok. Deti prichádzajú do materskej školy a elokovaných pracovísk v čase od 6.15 hod. do 8.00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií. Do MŠ treba deťom priniesť :
- prezuvky- papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.) podpísané menom a priezviskom dieťaťa
- pyžamo, podpísané
- náhradné veci na prezlečenie – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom
Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke :
- Evidenčný lístok s údajmi o dieťaťi
- Vyhlásenie o bezinfenfekčnosti prostredia
- Informovaný súhlas zákonného zástupcu
- Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp.súrodencom
- Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov pre jednu školu
- Súhlas s poskytovaním osobných údajov
- Šekové poukážky na platbu školného a stravného

Podrobnosti o prevádzke sú v
Školskom poriadku MŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke a podrobne sa s ním oboznámite na prvej schôdzke Rodičovského združenia. Dátum uskutočnenia Vám oznámia zástupkyne riaditeľky MŠ pre jednotlivé elokované pracoviská. Vaša účasť vzhľadom k množstvu informácií je nutná.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.
Prevádzka počas letných prázdnin....................................pppridané dňa 6.6.2014

Oznamujeme rodičom, že bola zriaďovateľom schválená prevádzka počas letných prázdnin... dozvedieť sa viac


14. ročník detskej olympiády................................................pridané dňa 30.5.2014

Dňa 28.5.2014 sa uskutočnil 14. ročník detskej olympiády detí materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Deti v predškolskom veku súťažili v 9. športových disciplínach. Fotogaléria2.ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik................pridané dňa 30.5.2014

V materskej škole na ulici J. Kollára 25 v Novom Meste nad Váhom uskutočnil 2. ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili predškoláci z materských škôl na ul. Hollého, Hviezdoslavova, Dibrovova, Poľovnicka a J. Kollára 20. Príslušník mestskej polície porozprával deťom o tom, ako majú správne jazdiť na kolobežke, utvrdili si poznatky o dopravných značkách, základných pravidlách cestnej premávky a o dôležitých telefónnych číslach (150, 155, 158, 112), skladali puzzle - 2 známe dopravné značky a vyskúšali si jazdu na kolobežke na dopravnom ihrisku. Na záver všetky deti dostali vodičské preukazy a sladkú odmenu. fotogaléria


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 20.3.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk na opravu chodníkov a školského dvora.
viac...

Oznam rodičom
..................................................................................pridané dňa 5.3.2014

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí - neprijatí dieťaťa do MŠ je od 28.4. do 30.4.2014 v čase od 10,00 - 12,00 hod. Rozhodnutie si vyzdvihnite v materskej škole, v ktorej ste boli na zápise.


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 14.2.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk pri obstarávaní potravín pre školské jedálne.
viac...


Kurz korčuľovania II..........................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola organizuje kurz korčuľovania II. v termíne
od 10.3.-14.3.2014. V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky do 28.2.2014. viac...


Jarné prázdniny
.....................................................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola oznamuje, že v dňoch 17.2.-21.2.2014 sú jarné prázdniny. Prevádzka pre prihlásené deti bude v MŠ Ul Poľovnícka č. 12. čítať viac...


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2014/2015 ...............................................................pridané dňa 13.1.2014

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 24. - 26. februára 2014 čase od 10.00 do 16.00 hod
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č3, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č4 (školský vzdelávací program v kresťanskom duchu). dozvedieť sa viacLyžiarsky kurz..................................................................pridané dňa 13.1.2014

Materská škola pripravuje pre Vaše deti lyžiarsky kurz v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin, ktorý sa uskutoční podľa snehových podmienok.
Viac info...Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012....................................................................pridané dňa 17.12.2013

Vážení rodičia, čítajte pozorne čl. 2 v ktorom nastali zmeny v podmienkach neuhrádzania mesačného príspevku za dieťa v MŠ tzv. školné.
Viac info
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu