Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kurz korčuľovania ..........................................pridané dňa 16.10.2014

Materská škola organizuje aj v tomto školskom roku kurz korčuľovania
v termíne
od 24.11.-28.11.2014.
V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky.
viac


Plavecký kurz október 2014.............pppridané dňa 30.9.2014

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin v mesiaci október 2014 pre Vaše deti plavecký kurz. V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa u triednej pani učiteľky. Dozvedieť sa viac


Začiatok školského roka 2014/2015
....................................pppridané dňa 25.8.2014

Riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom, že nový školský rok sa začína 2.septembra 2014 t.j.v utorok. Deti prichádzajú do materskej školy a elokovaných pracovísk v čase od 6.15 hod. do 8.00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií. Do MŠ treba deťom priniesť :
- prezuvky- papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.) podpísané menom a priezviskom dieťaťa
- pyžamo, podpísané
- náhradné veci na prezlečenie – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom
Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke :
- Evidenčný lístok s údajmi o dieťaťi
- Vyhlásenie o bezinfenfekčnosti prostredia
- Informovaný súhlas zákonného zástupcu
- Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp.súrodencom
- Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov pre jednu školu
- Súhlas s poskytovaním osobných údajov
- Šekové poukážky na platbu školného a stravného

Podrobnosti o prevádzke sú v
Školskom poriadku MŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke a podrobne sa s ním oboznámite na prvej schôdzke Rodičovského združenia. Dátum uskutočnenia Vám oznámia zástupkyne riaditeľky MŠ pre jednotlivé elokované pracoviská. Vaša účasť vzhľadom k množstvu informácií je nutná.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.
Prevádzka počas letných prázdnin....................................pppridané dňa 6.6.2014

Oznamujeme rodičom, že bola zriaďovateľom schválená prevádzka počas letných prázdnin... dozvedieť sa viac


14. ročník detskej olympiády................................................pridané dňa 30.5.2014

Dňa 28.5.2014 sa uskutočnil 14. ročník detskej olympiády detí materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Deti v predškolskom veku súťažili v 9. športových disciplínach. Fotogaléria2.ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik................pridané dňa 30.5.2014

V materskej škole na ulici J. Kollára 25 v Novom Meste nad Váhom uskutočnil 2. ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili predškoláci z materských škôl na ul. Hollého, Hviezdoslavova, Dibrovova, Poľovnicka a J. Kollára 20. Príslušník mestskej polície porozprával deťom o tom, ako majú správne jazdiť na kolobežke, utvrdili si poznatky o dopravných značkách, základných pravidlách cestnej premávky a o dôležitých telefónnych číslach (150, 155, 158, 112), skladali puzzle - 2 známe dopravné značky a vyskúšali si jazdu na kolobežke na dopravnom ihrisku. Na záver všetky deti dostali vodičské preukazy a sladkú odmenu. fotogaléria


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 20.3.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk na opravu chodníkov a školského dvora. viac...


Oznam rodičom
..................................................................................pridané dňa 5.3.2014

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí - neprijatí dieťaťa do MŠ je od 28.4. do 30.4.2014 v čase od 10,00 - 12,00 hod. Rozhodnutie si vyzdvihnite v materskej škole, v ktorej ste boli na zápise.


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 14.2.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk pri obstarávaní potravín pre školské jedálne. viac...


Kurz korčuľovania II..........................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola organizuje kurz korčuľovania II. v termíne
od 10.3.-14.3.2014. V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky do 28.2.2014. viac...


Jarné prázdniny
.....................................................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola oznamuje, že v dňoch 17.2.-21.2.2014 sú jarné prázdniny. Prevádzka pre prihlásené deti bude v MŠ Ul Poľovnícka č. 12. čítať viac...


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2014/2015 ...............................................................pridané dňa 13.1.2014

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 24. - 26. februára 2014 čase od 10.00 do 16.00 hod
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č3, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č4 (školský vzdelávací program v kresťanskom duchu). dozvedieť sa viacLyžiarsky kurz..................................................................pridané dňa 13.1.2014

Materská škola pripravuje pre Vaše deti lyžiarsky kurz v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin, ktorý sa uskutoční podľa snehových podmienok.
Viac info...Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012....................................................................pridané dňa 17.12.2013

Vážení rodičia, čítajte pozorne čl. 2 v ktorom nastali zmeny v podmienkach neuhrádzania mesačného príspevku za dieťa v MŠ tzv. školné.
Viac info


Prevádzka počas vianočných prázdnin...............................pridané dňa 13.12.2013

Oznamujeme rodičom, že materské školy budu zatvorené od 23.12.2013 do 6.1.2014 vrátane. Prevádzka materských škôl začína 7.1.2014. Súhlas zriaďovateľa k nahliadnutiu TU

Kolektív Materskej školy v Novom Meste nad Váhom Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov s Vašimi deťmi a do Nového roka 2014 veľa zdravia.


Kurz korčulovania...............................................................pridané dňa 23.10.2013

Materská škola organizuje od 9.12.-13.12.2013 v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin pre Vaše deti kurz korčuľovania. V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa najneskôr do 15.11.2013 u triednej pani učiteľky.
Viac info...


Plavecký kurz.......................................................................pridané dňa 27.9.2013

V októbri 2013 organizujeme v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin pre Vaše deti plavecký kurz. V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa najneskôr do 3.10.2013 u triednej pani učiteľky. Viac info...
Vitajte v školskom roku 2013/2014 v našej materskej škole..


Kolektív materskej školy Vám a najmä Vašim deťom praje príjemne strávený školský rok v kolektíve kamarátov a v prostredí našich materských škôl.

Oznamujeme rodičom, že prvý deň školského roku 2013/2014
je v pondelok 2.septembra 2013.Adaptačný proces detí v MŠ – pre rodičov prváčikov

Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti čaká prajné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky.
V septembri nastúpia do MŠ deti prvýkrát. Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje strach a neistotu. Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z temperamentu detí a ich osobnosti, z výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby na matku.
Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s rovesníkmi. Deti sa učia poznávač povahové vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávač s dieťaťom o materskej škole veľmi pekne, nerobiť z nej strašiaka, motivovať dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo.

Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri :
1. Zobúdzajte deti skôr aby ste predišli časovému stresu.
2. Buď
te pokojní, ak dieťa začne ,,vyjednávať“.
3. Nesľ
ubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču.
4. Rozprávajte
dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť.
5. Ak
dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite. 
6. S dieťaťom
sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte.
7. Rozhovory
s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní ! ).
8. Porozpr
ávajte dieťaťu čo budete rob keď sa vráti z MŠ.
9. Ak
je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani učiteľky vedia ako dieťa zaujať.
10.Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).
Oznam o voľných pracovných miestach:
......................................Pridané dňa 20.6.2013


Materská škola Poľovnícka ul.č. 12 Nové Mesto nad Váhom podľa §11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 390/2011 zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

1. Kategória a podkategória:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
2. Kvalifikačné predpoklady: podľa § 7 a 8 zákona č. 317/2009 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, overená kópia dokladov o absolvovanom vzdelaní.
4. Iné požiadavky: splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 a na výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/20033 v znení neskorších predpisov.


Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. september 2013.Prevádzka počas letných prázdnin...................................Pridané dňa 29.5.2013

Oznamujeme rodičom, že bola zriaďovateľom schválená prevádzka počas letných prázdnin... dozvedieť sa viac


Zmena výšky príspevku za MŠ
.............................................................Pridané dňa 13.5.2013

S účinnosťou od 1.9.2013 sa mení výška príspevku za materskú školu... dozvedieť sa viac


1. ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik........Pridané dňa 13.5.2013

Dňa 30.4.2013 sa v materskej škole na ulici J. Kollára v Novom Meste nad Váhom uskutočnil 1. ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili predškoláci z materských škôl na ul. Hollého, Hviezdoslavova, Dibrovova, Poľovnicka a J. Kollára 20. Príslušník mestskej polície porozprával deťom o tom, ako majú správne jazdiť na kolobežke, utvrdili si poznatky o dopravných značkách, základných pravidlách cestnej premávky a o dôležitých telefónnych číslach (150, 155, 158, 112), skladali puzzle - 2 známe dopravné značky a vyskúšali si jazdu na kolobežke na dopravnom ihrisku. Na záver všetky deti dostali vodičské preukazy a sladkú odmenu. fotogaléria


Prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin.
.................................Pridané dňa 18.2.2013

Oznamujeme rodičom, že počas jarných prázdnin v čase od 25.2. do 1.3.2013 bude prevádzka iba v MŠ Poľovnícka 12. Všetky ostatné elokované pracoviská MŠ budú v tomto čase zatvorené...
dozvedieť sa viac


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2013/2014
...................................................Pridané dňa 13.1.2013

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v dňoch 18. – 20. februára 2013 čase od 10.00 do 16.00 hod.

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č. 3, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č. 4 (školský vzdelávací program v kresťanskom duchu) ... dozvedieť sa viacVýberové konanie na vymenovanie zástupkyne riaditeľky MŠ
..................Pridané dňa 7.1.2013

Riaditeľka Materskej školy, Poľovnícka ul.č.12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 zákona
NR SR
č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie zástupkyne riaditeľky
Materskej školy, Povnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom
pre elokované pracovisko MŠ na Ul. J. Kollára č. 4.... dozvedieť sa viac

Vianočné prázdniny..........................................Pridané dňa 10.12.2012

Materská škola oznamuje všetkým rodičom a zákonným zástupcom detí,
že v dňoch od 24.12.2012 do 4.1.2013 sú Vianočné prázdniny.
Materské školy budú pre nízky záujme rodičov o dochádzku detí
do materskej školy počas prázdnin zatvorené.

Prevádzka vo všetkých materských školách bude obnovená v pondelok 7.1.2013.

...........Kolektív materskej školy praje všetkým prežitie

...............krásnych Vianoc a šťastný Nový rok 2013.ŠTRAJK
..................................................................................Pridané dňa 23.11.2012

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Nové Mesto nad Váhom a elokované pracoviská, podporujú myšlienku štrajku, ale prevádzka MŠ nebude prerušená s ohľadom na Vás a Vaše deti.


...................................................................................................riaditeľka MŠ a kolektív zamestnancov


Poplatok za MŠ december
..........................................................Pridané dňa 16.10.2012

V týchto dňoch boli rodičom odovzdané poštové poukazy na úhradu poplatku za MŠ vo výške 23,83 EUR.
Za mesiac november je platba 13 EUR a za mesiac december je krátený poplatok o vianočné prázdniny, teda výška poplatku za december je 10,83 EUR.Jesenné prázdniny - oznam
........................................Pridané dňa 16.10.2012

V dňoch 31.10.(streda)-2.11.2012 (piatok) sú jesenné prádzniny. Prevádzka materskej školy bude podľa záujmu rodičov.


Zmena výšky mesačného príspevku – školné za materskú školu.........Pridané dňa 21.8.2012

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že od 1.septembra 2012 sa mení výška školného za materskú školu na základe VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č.7/2010 dodatkom č.3 zo dňa 26.6.2012 z 11 € na 13 € mesačne.


Otvorenie novej materskej školy.................................................Pridané dňa 21.8.2012

Od septembra 2012 v budove bývalej VZK na Ul.J.Kollára č.4 otvára Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Kongregáciou Školských sestier de Notre Dame ďalšie elokované pracovisko Materskej školy Poľovnícka č.12 Nové Mesto nad Váhom. V tomto elokovanom pracovisku bude školský vzdelávací program rozšírený o obsah výchovy a vzdelávania zameraný na kresťanskú výchovu.
Materská škola bude ma
ť dve triedy pre deti od dvoch do šiestich rokov. Zástupkyňou riaditeľky MŠ bude sestrička Mgr.Marcela Kloknerová.
Prvý deň v materskej škole bude pre deti a ich rodičov v pondelok 3.septembra o 8.00 hod.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu